TEENUSED

JÄRGMISED KURSUSED 11.12.2023 kell 18:30

Uued kursused 2023 aastas

N

11.01.2023

N

13.02.2023

N

13.03.2023

N

12.04.2023

N

10.05.2023

N

12.06.2023

N

12.07.2023

N

14.08.2023

N

11.09.2023

N

11.10.2023

N

13.11.2023

N

11.12.2023

Teenused
Koolitus toimub autokoolis vastavalt Transpordiameti poolt kinnitatud kohustuslikule õppekavale.
Kursused autokoolis toimuvad tööpäevadel ja nädalavahetustel. Sõiduõpe toimub manuaal-kui ka automaatkäigukastiga.

B-kategooria esmaõppe algastme koolitus.

B-kategooria autojuhtide kursused (sõiduauto) neile, kes soovivad saada juhiluba ja õpida ohutult sõitma.

Koolituse alustamiseks pead olema vähemalt 15,5 aastat vana. Koolitusele saad registreeruda meie kodulehelt või õppeklassis.

B-kategooria algastme koolitus kestab vähemalt 4 nädalat.

B-kategooria koolituse kogu maht:

Teooriakursus – 28 tundi.

(28 x 45 min,).

 

  • Pärast teooria lõppu järgi viiakse läbi test
  • Teoreetilised klassid toimuvad teile sobival ajal:
  • hommikul
  • õhtul
  • nädalavahetustel.

Kui teil on raskusi teoreetiliste ainepunktidega külastamisega, võite teooria kursuse uuesti kogu aasta jooksul tasuta jätta. Vajadusel voib õpilane võtta lisatunde, et vältida omandatud sõiduoskuste ununemist.

Kohustuslikku sõidutundi – 28 tundi

(28 x 45 min,).

 

  • Sõidutunnid toimuvad õpilase ja sõiduõpetaja vahel kokkulepitud individuaalsele ajakavale.
  • Pakkume ka lisa sõidu tunnid neile, kes ei jõudnud omandada vajalikke sõiduoskusi minimaalse tunniarvu jooksul, mis on kooskõlastatud Riikliku õppeprogrammiga
  • Sõidueksamus viiakse läbi pärast kõigi autojuhtide õppetundide läbimist, samuti pärast libedate teede ohutu sõidu alustamist ja pärast pimeda sõitu.

Mootorsõidukijuhi esmaabi koolitus 

(lisatasu eest)

Iga algaja autojuht kohustatud läbima esmaabikoolitus.

Need kursused viiakse läbi meie autokoolis.

Kursuseid viivad läbi kvalifitseeritud meedikud.

Kes ei ole esmaabi koolitust läbinud, ei paase MNT-s eksamitele.

 Teooria – 2 tundi

 

Juhi esmaõppe algastme libedasõidu riskivältimise koolitus

(lisatasu eest)

Oludele vastava sõidukiiruse ja ohutu piki- ja külgvahe valikuks peab õpilane teadma kui kiiresti on ta võimeline sõiduki peatama.

Koolituse kaigus näitlikustatakse pidurdusteekonna sõltuvust teekatte iseärasuskiirusest.

Sõidutunnis harjutatakse akkpidurdamist erinevalt sõidukiiruselt erineval teekattel.

Harjutused viiakse läbi libedasõidu õppevaljakul.

 

NB! Kaasas peab olema õpingukaart ja ID kaart.

Teooriaõpe – 2 tundi (2 х 45 min.)

Õppesoit – 1 tund (1 х 45 min.)

Juhi esmaõppe algastme pimeda aja koolitus 

(lisatasu eest)

B- kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse saamiseks tuleb juhilubade omandamiseks läbida ka pimedasõidu koolitus.

Pimedasõitu saab sooritada aastaringselt simulaatoril.

Juhi pimedasõidu koolituse kava jaguneb ühele teooritunnile ja ühele sõidutunnile.

Pimeda aja koolituse läbimise kohta teeb koolitaja sissekande koolituskursuse tunnistusele.

Praktikum – 1 tund (1 х 45 min.)

Õppesõit – 1 tund (1 х 45 min.)

Lõppastme koolitus – libedasõit 

(lisatasu eest)

Lõppastme koolituse peavad läbima kõik esmajuhilubade omanikud enne selle vahetamist juba päris juhiloa vastu.

Lõppastmekoolitust võib läbida kohe pärast esmase juhiloa saamisest.

 

NB! Kaasas peab olema õpingukaart ja ID kaart.

Teooriaõpe – keskkonda säästev, ohutu ja teisi liiklejaid arvestav mõtteviis. Käitumine libedates teeoludes 3 tundi (3 x 45 min.)

Õppesõit – keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine 1 tund (1 x 45 min.)

Libedasõidu riskivõltimise praktikum 1 tund (1 x 45 мин.)

Libedasõidu riski vältimise harjutused 1 tund (1 x 45 мин.)

Lepingut sõlmima tulles kaasa:

Isikut tõendav dokument
1 värvifotot (3,5 X 4,5 cm)
  esimene sissemaks (vähemalt 300 EUR)

Alates 1. aprillist 2015 väljastavad arstid vaid e-tervisetõendeid (erandjuhtudel ka paberil, nt arstipoolse süsteemi rikke jms tõttu, mille arst peab hiljem digiteerima). E-tervisetõendi saamiseks tuleb eelnevalt täita enda kohta tervisedeklaratsioon aadressil www.digilugu.ee ning seejärel pöörduda arsti poole. E-tervisetõendi väljastamisel jõuab see automaatselt liiklusregistrisse ning tervisetõendi esitamiseks ei pea Transpordiameti kohapeale tulema.