TEENUSED

JÄRGMISED KURSUSED 20.05.2024 kell 18:30

Uued kursused 2024 aastas

N

15.01.2024

N

12.02.2024

N

11.03.2024

N

15.04.2024

N

13.05.2024

N

14.06.2024

N

15.07.2024

N

12.08.2024

N

11.09.2024

N

14.10.2024

N

13.11.2024

N

11.12.2024

Teenused
Koolitus toimub autokoolis vastavalt Transpordiameti poolt kinnitatud kohustuslikule õppekavale.
Kursused autokoolis toimuvad tööpäevadel ja nädalavahetustel. Sõiduõpe toimub manuaal-kui ka automaatkäigukastiga.
 

Autokoolis töötavad ainult professionaalsed õpetajad, kes omavad kehtivat mootorsõidukijuhi õpetaja tunnistust ja kutselise autojuhi kehtivat tervisetõendit. Õpetajad läbivad regulaarselt erialaseid täienduskoolitusi ning osalevad erialastel seminaridel ja infopäevadel.

 

NB!   Tervisetõend – millal peab selle tegema?

Liiklusseaduse § 101 lg 2 kohaselt juhtimisõiguse taotleja läbib mitte varem kui kuus kuud enne mootorsõidukijuhi koolituse algust ja mootorsõidukijuht läbib perioodiliselt tervisekontrolli, mille käigus tehakse kindlaks tervisekontrolli läbija terviseseisund ja sobivus mootorsõidukit juhtida.

Ehk siis kui isikul ei ole veel ühegi kategooria osas juhtimisõigust/juhiluba (ta ei ole kunagi käinud autokoolis), peab ta mitte varem kui kuus kuud enne koolituse algust olema läbinud tervisekontrolli.

Näiteks isik tahab osaleda B-kategooria mootorsõidukijuhi koolitusel, siis enne koolitusele vastu võtmist peab ta läbima tervisekontrolli ja kui tema tervis on kontrolli läbiviinud isiku hinnangul korras, väljastab ta isikule 1. grupi tervisetõendi.

B-kategooria esmaõppe algastme koolitus.

B-kategooria autojuhtide kursused (sõiduauto) neile, kes soovivad saada juhiluba ja õppida ohutult sõitma.

Koolituse alustamiseks pead olema vähemalt 15,5 aastat vana. Koolitusele saad registreeruda meie kodulehelt või õppeklassis.

Autokool  kasutab ka elektroonilist õppekeskkonda, kus õppurid teevad kodutöid ja sooritavad teooriaeksameid. E-keskkonna teenusepakkujaks on Liikluslab Baltic OÜ. See e-keskkond valiti võrdlusanalüüsi baasil, mis näitas, et see on Eestis kõige kvaliteetsem.

NB ! 

Sõidutunni tühistamisest peab õpilane teavitama instruktorit hiljemalt kell 21.00 eelneval päeval. Vastasel juhul tuleb tasuda kasutamata sõiduaja eest.

B-kategooria algastme koolitus kestab vähemalt 4 nädalat.

B-kategooria koolituse kogu maht:

Teooriakursus – 28 tundi.

(28 x 45 min,).

 

  • Pärast teooria lõppu järgi viiakse läbi test
  • Teoreetilised klassid toimuvad teile sobival ajal:
  • hommikul
  • õhtul
  • nädalavahetustel.

Kui teil on raskusi teoreetiliste ainepunktidega külastamisega, võite teooria kursuse uuesti kogu aasta jooksul tasuta jätta. Vajadusel voib õpilane võtta lisatunde, et vältida omandatud sõiduoskuste ununemist.

Kohustuslikku sõidutundi – 28 tundi

(28 x 45 min,).

 

  • Sõidutunnid toimuvad õpilase ja sõiduõpetaja vahel kokkulepitud individuaalsele ajakavale.
  • Pakkume ka lisa sõidu tunnid neile, kes ei jõudnud omandada vajalikke sõiduoskusi minimaalse tunniarvu jooksul, mis on kooskõlastatud Riikliku õppeprogrammiga
  • Sõidueksamus viiakse läbi pärast kõigi autojuhtide õppetundide läbimist, samuti pärast libedate teede ohutu sõidu alustamist ja pärast pimeda sõitu.

Mootorsõidukijuhi esmaabi koolitus 

(lisatasu eest)

Iga algaja autojuht kohustatud läbima esmaabikoolitus.

Need kursused viiakse läbi meie autokoolis.

Kursuseid viivad läbi kvalifitseeritud meedikud.

Kes ei ole esmaabi koolitust läbinud, ei paase MNT-s eksamitele.

 Teooria – 2 tundi

 

Juhi esmaõppe algastme libedasõidu riskivältimise koolitus

(lisatasu eest)

Oludele vastava sõidukiiruse ja ohutu piki- ja külgvahe valikuks peab õpilane teadma kui kiiresti on ta võimeline sõiduki peatama.

Koolituse kaigus näitlikustatakse pidurdusteekonna sõltuvust teekatte iseärasuskiirusest.

Sõidutunnis harjutatakse akkpidurdamist erinevalt sõidukiiruselt erineval teekattel.

Harjutused viiakse läbi libedasõidu õppevaljakul.

 

NB! Kaasas peab olema õpingukaart ja ID kaart.

Teooriaõpe – 2 tundi (2 х 45 min.)

Õppesoit – 1 tund (1 х 45 min.)

Juhi esmaõppe algastme pimeda aja koolitus 

(lisatasu eest)

B- kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse saamiseks tuleb juhilubade omandamiseks läbida ka pimedasõidu koolitus.

Pimedasõitu saab sooritada aastaringselt simulaatoril.

Juhi pimedasõidu koolituse kava jaguneb ühele teooritunnile ja ühele sõidutunnile.

Pimeda aja koolituse läbimise kohta teeb koolitaja sissekande koolituskursuse tunnistusele.

Praktikum – 1 tund (1 х 45 min.)

Õppesõit – 1 tund (1 х 45 min.)

Lõppastme koolitus – libedasõit 

(lisatasu eest)

Lõppastme koolituse peavad läbima kõik esmajuhilubade omanikud enne selle vahetamist juba päris juhiloa vastu.

Lõppastmekoolitust võib läbida kohe pärast esmase juhiloa saamisest.

 

NB! Kaasas peab olema õpingukaart ja ID kaart.

Teooriaõpe – keskkonda säästev, ohutu ja teisi liiklejaid arvestav mõtteviis. Käitumine libedates teeoludes 3 tundi (3 x 45 min.)

Õppesõit – keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine 1 tund (1 x 45 min.)

Libedasõidu riskivõltimise praktikum 1 tund (1 x 45 мин.)

Libedasõidu riski vältimise harjutused 1 tund (1 x 45 мин.)

Lepingut sõlmima tulles kaasa:

Isikut tõendav dokument
1 värvifotot (3,5 X 4,5 cm)
  esimene sissemaks (vähemalt 300 EUR)

Alates 1. aprillist 2015 väljastavad arstid vaid e-tervisetõendeid (erandjuhtudel ka paberil, nt arstipoolse süsteemi rikke jms tõttu, mille arst peab hiljem digiteerima). E-tervisetõendi saamiseks tuleb eelnevalt täita enda kohta tervisedeklaratsioon aadressil www.terviseportaal.ee ning seejärel pöörduda arsti poole. E-tervisetõendi väljastamisel jõuab see automaatselt liiklusregistrisse ning tervisetõendi esitamiseks ei pea Transpordiameti kohapeale tulema.

NB!   Tervisetõend – millal peab selle tegema?

Liiklusseaduse § 101 lg 2 kohaselt juhtimisõiguse taotleja läbib mitte varem kui kuus kuud enne mootorsõidukijuhi koolituse algust ja mootorsõidukijuht läbib perioodiliselt tervisekontrolli, mille käigus tehakse kindlaks tervisekontrolli läbija terviseseisund ja sobivus mootorsõidukit juhtida.

Ehk siis kui isikul ei ole veel ühegi kategooria osas juhtimisõigust/juhiluba (ta ei ole kunagi käinud autokoolis), peab ta mitte varem kui kuus kuud enne koolituse algust olema läbinud tervisekontrolli.

Näiteks isik tahab osaleda B-kategooria mootorsõidukijuhi koolitusel, siis enne koolitusele vastu võtmist peab ta läbima tervisekontrolli ja kui tema tervis on kontrolli läbiviinud isiku hinnangul korras, väljastab ta isikule 1. grupi tervisetõendi.