• Koolitus toimub autokoolis vastavalt Maanteeameti (MNT) poolt kinnitatud kohustuslikule õppekavale.

Kursused autokoolis toimuvad tööpäevadel ja nädalavahetustel. Sõiduõpe toimub manuaal-kui ka automaatkäigukastiga.

B-kategooria esmaõppe algastme koolitus.

B-kategooria autojuhtide kursused (sõiduauto) neile, kes soovivad saada juhiluba ja õpida ohutult sõitma.

Koolituse alustamiseks pead olema vähemalt 15,5 aastat vana. Koolitusele saad registreeruda meie kodulehelt või õppeklassis.

Õpe toimub vastavalt B-kategooria sõidukijuhtide riiklikule koolitusprogrammile.

B-kategooria esmaõpe jaguneb alg- ja lõppastme koolituseks.

B-kategooria algastme koolitus kestab vähemalt 4 nädalat.

B-kategooria koolituse kogu maht:

teooriakursus – 28 tundi (28 x 45 min,).

  • Pärast teooria lõppu järgi viiakse läbi test
  • Teoreetilised klassid toimuvad teile sobival ajal: hommikul, õhtul ja nädalavahetustel.

Kui teil on raskusi teoreetiliste ainepunktidega külastamisega, võite teooria kursuse uuesti kogu aasta jooksul tasuta jätta. Vajadusel voib õpilane võtta lisatunde, et vältida omandatud sõiduoskuste ununemist.

kohustuslikku sõidutundi – 28 tundi (28 x 45 min,).

  • millest üks on kooli sõidueksam, üks pimeda aja sõidutund ja üks libedasõidu tund. Lisaks tuleb algastmes läbida esmaabikoolitus.
  • Teooriatunnid toimuvad Teile mugaval ajal: hommikuti, õhtuti ja nädalavahetusteti.
  • Sõidueksamus viiakse läbi pärast kõigi autojuhtide õppetundide läbimist, samuti pärast libedate teede ohutu sõidu alustamist ja pärast öist sõitu.

Juhi esmaõppe algastme libedasõidu riskivältimise koolitus

(autokooli õpilastele)

(lisatasu eest)

Kuidas minna

Oludele vastava sõidukiiruse ja ohutu piki- ja külgvahe valikuks peab õpilane teadma kui kiiresti on ta võimeline sõiduki peatama.

Koolituse kaigus näitlikustatakse pidurdusteekonna sõltuvust teekatte iseärasuskiirusest.

Sõidutunnis harjutatakse akkpidurdamist erinevalt sõidukiiruselt erineval teekattel.

Harjutused viiakse läbi libedasõidu õppevaljakul.

teooriaõpe – 2 tundi (2 х 45 min.)

õppesoit – 1 tund (1 х 45 min.)

Juhi esmaõppe algastme pimeda aja koolitus 

(lisatasu eest)

Kuidas minna

B- kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse saamiseks tuleb juhilubade omandamiseks läbida ka pimedasõidu koolitus.

Pimedasõitu saab sooritada aastaringselt simulaatoril.

Juhi pimedasõidu koolituse kava jaguneb ühele teooritunnile ja ühele sõidutunnile.

Pimeda aja koolituse läbimise kohta teeb koolitaja sissekande koolituskursuse tunnistusele.

praktikum – 1 tund (1 х 45 min.)

õppesõit – 1 tund (1 х 45 min.)

Lõppastme koolitus – libedasõit 

(lisatasu eest)

Kuidas minna

Lõppastme koolituse peavad läbima kõik esmajuhilubade omanikud enne selle vahetamist juba päris juhiloa vastu.

Lõppastmekoolitust võib läbida kohe pärast esmase juhiloa saamisest.

Lõppastmekoolituse õppetöö mahud:

teooriaõpe – keskkonda säästev, ohutu ja teisi liiklejaid arvestav mõtteviis. Käitumine libedates teeoludes 3 tundi (3 x 45 min.)

õppesõit – keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine 1 tund (1 x 45 min.)

libedasõidu riskivõltimise praktikum 1 tund (1 x 45 мин.)

libedasõidu riski vältimise harjutused 1 tund (1 x 45 мин.)

Mootorsõidukijuhi esmaabi koolitus 

(lisatasu eest)

Iga algaja autojuht kohustatud läbima esmaabikoolitus.

Need kursused viiakse läbi meie autokoolis.

Kursuseid viivad läbi kvalifitseeritud meedikud.

Kes ei ole esmaabi koolitust läbinud, ei paase MNT-s eksamitele.

Lepingut sõlmima tulles kaasa:

isikut tõendav dokument

1 värvifotot (3,5 X 4,5 cm)

esimene sissemaks (vähemalt 100 EUR)

Alates 1. aprillist 2015 väljastavad arstid vaid e-tervisetõendeid (erandjuhtudel ka paberil, nt arstipoolse süsteemi rikke jms tõttu, mille arst peab hiljem digiteerima). E-tervisetõendi saamiseks tuleb eelnevalt täita enda kohta tervisedeklaratsioon aadressil www.digilugu.ee ning seejärel pöörduda arsti poole. E-tervisetõendi väljastamisel jõuab see automaatselt liiklusregistrisse ning tervisetõendi esitamiseks ei pea Maanteeametisse kohapeale tulema.